W Polsce funkcjonuje kilkaset muzeów. Ich zbiory i kolekcje dotyczą każdej dziedziny ludzkiego życia. Zawierają przede wszystkim dzieła polskich artystów, chociaż wiele placówek posiada w swoich kolekcjach również dzieła twórców europejskich czy pochodzących z innych stron świata. Układ muzeów sprawia, że najważniejsze dla kultury zbiory i kolekcje znajdują się w muzeach narodowych. W muzeach regionalnych zobaczyć można w ramach wystaw stałych i czasowych przede wszystkim kolekcje zebrane w regionie, w którym funkcjonuje muzeum.

Dostępność oferty muzealnej

Wszystkie muzea posiadają swoje strony internetowe. Są one źródłem informacji dotyczącej godzin otwarcia, cenników, aktualnie trwających wystaw, udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami. Online możemy kupić bilety, a nawet zwiedzić niektóre wystawy.

Edukacja i upowszechnianie kultury

Poza prezentacją wystaw działalność muzeów koncentruje się na szeroko pojętej edukacji i upowszechnianiu kultury. Cele te realizowane są poprzez warsztaty, specjalne programy dla młodzieży szkolnej czy wydawnictwa. Dodatkowo wiele wystaw dostępnych jest za darmo, chociaż dni darmowego zwiedzania to wtorki lub środy, co nie odpowiada osobom pracującym zawodowo w godzinach działalności muzeum.

Niektóre muzea prowadza swoje profile społecznościowe. Warto na nie zajrzeć, by zapoznać się na bieżąco z ofertą wystaw. Szczególnie muzea narodowe prezentują nieraz prawdziwe arcydzieła pochodzące również ze zbiorów muzeów europejskich.

Jose Manuel Barroso, portugalski prawnik i polityk, stwierdził na jednym ze spotkań poświęconych kulturze, że muzea stały się „rezerwatami przeżyć metafizycznych i doświadczeń neurobiologicznych”. To określenie świetnie oddaje charakter współczesnych muzeów, które przestały być wyłącznie przestrzenią do oglądania sztuki. Oferują bowiem zwiedzającym pełnię przeżyć połączonych z edukacją. Oczywiście każdy korzysta z tej oferty w sposób, który odpowiada mu najbardziej.