Wystawy czasowe to najważniejsze projekty, jakie realizują muzea. Stanowią swoisty produkt oferty muzealnej, chociaż posiadają unikane walory, których inne produkty nie mają. Przede wszystkim wystawy czasowe dostępne są w muzeum tylko przez określony czas. Są tak skomponowane, by dostarczały zwiedzającym możliwie największej ilości wrażeń estetycznych, emocji i poszerzały ich wiedzę. Częstą praktyką muzealną dotyczącą wystaw czasowych jest ich udostępnianie innym muzeom, przede wszystkim poza granicami kraju. Dlatego wystawy czasowe warto odwiedzać, szczególnie jeśli znajdujące się w nich eksponaty nie są na stałe dostępne w Polsce.

Wystawa, której nie było…Ignacy Łopieński (1865-1941) – odnowiciel sztuki graficznej

Muzeum Narodowe w Warszawie regularnie organizuje wyjątkowe wystawy czasowe. Tą wystawą niejako spłaca dług związany z nieodbyciem się wystawy, którą muzeum miało uwzględnioną w swoim repertuarze jesienią 1939 roku. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację tego zamiaru. Kolekcja dzieł zgromadzona w ramach Wystawy, której nie było… jest imponująca i co trzeba podkreślić, ma europejski charakter. Artysta tworzył bowiem również poza granice kraju. W ramach wystawy zaprezentowane zostały grafiki, płyty medalowe i medale, rysunki studyjne oraz akwarele. Wystawę obejrzeć można do końca lutego 2020 roku.

Wyspiański. Skarby ze Lwowa.

To tytuł wystawy czasowej dostępnej do początku marca 2020 r. w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zbiory tej wystawy należą do Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego we Lwowie. Galeria ta jest właścicielem czterech portretów w pastelu i ponad sześćdziesięciu szkiców i studiów rysunkowych. Stanisław Wyspiański i jego twórczość cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zwiedzających. Warto nadmienić, że jest to kolejna wystawa dzieł lwowskich w Krakowie. Odbywa się przede wszystkim w związku z bardzo dużą liczbą odwiedzających, która sięga trzystu tysięcy.

Najpiękniejsze wystawy czasowe dostępne są w muzach, które ze względu na swoją rangę są w stanie zapewnić pełne bezpieczeństwo, zarówno w czasie transportu, jak i samej wystawy. Im cenniejsze dzieła, tym bardziej wygórowane kryteria musi spełniać obiekt.