W tym miejscu prezentujemy dane dotyczące dostępności usług i informacji muzealnych online, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i kolekcji. Wskazujemy również na wyjątkowe kolekcje w polskich muzeach.