W Polsce czynnie działa ponad 500 muzeów. W ich zasobach znajdują się tysiące dzieł sztuki. Niektóre muzea posiadają dużo dzieł jednego artysty zorganizowanych w ramach kolekcji, inne tworzą kolekcje tematyczne z posiadanych eksponatów. Niektóre kolekcje są naprawdę wyjątkowe.

Podziemna kolekcja

W czerwcu 2019 roku w Katowicach otwarto nową siedzibę Muzeum Śląskiego. Uroczystość połączono z zaprezentowaniem zgromadzonej w ramach kolekcji podziemnej nowej wystawy. Na kolekcję składają się eksponaty dotyczące pracy i życia górników: mundury, narzędzia, korytarze stylizowane na szyb kopalniany, wnętrza górniczych mieszkań z ubiegłego wieku, a także prezentacje multimedialne i liczne fotografie. Szczególnego charakteru tej wystawie dodaje fakt, że zorganizowana została pod powierzchnią, nawiązując w ten sposób do warunków pracy górnika. Wystawa cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród Ślązaków, jak i osób przyjezdnych, które nie są związane z górnictwem. To wystawa przygotowana z wielkim rozmachem, lecz mimo to, nie jest dostępna online.

Antyczne srebra

Muzeum Regionalne Ziemi Kaliskiej w swoich zasobach posiada kolekcję unikalnych sreber pochodzących z XIX wieku, a wytwarzanych w regionie. Kalisz i okolice w ubiegłych stuleciach słynęły z wyrobów jubilerskich i rzemieślniczych, zarówno ze srebra, jak i złota. Z oczywistych względów do czasów współczesnych zachowały się przede wszystkim srebra. W ramach kolekcji znajduje się wiele eksponatów: biżuteria, szkatułki, puzderka, sztućce, itp. Kolekcja prezentowana jest w związku z wystawami czasowymi, których tematyka związana jest z wyrobami rzemieślniczymi i jubilerskimi. Na wystawach zobaczyć można wnętrze pracowni jubilerskiej, kramu z wyrobami rzemieślników pracujących z wykorzystaniem metali szlachetnych, czy izbę będąca miejscem spotkań rzemieślników należących do regionalnego cechu. Wystawa opracowana została w oparciu o badania naukowe dotyczące tematyki przedmiotu.

Zbiory i kolekcje muzealne dostarczają wrażeń estetycznych, uwrażliwiają na piękno i sztukę, lecz również stanowią doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy. Interesujące kolekcje dostępne są nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, lecz również w muzeach regionalnych. W tych drugich kolekcje tematycznie najczęściej nawiązują do dziejów regionu, w którym są zlokalizowane.